Özgeçmişim

Dr. Ata DEMİR

Kişisel Bilgiler

Gsm:            +90 505 265 08 99

E-posta:       atadmr72@gmail.com

Web:           www.atademir.com.tr

Eğitim Bilgileri

Doktora, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe Tarihi Bilim Dalı, Türkiye 2015 – 2019.

Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Felsefe Tarihi Bilim Dalı, Türkiye, Mezuniyet,  2006.

Lisans, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye 1991 – 1996.

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü (YDS, 72.5)

Yaptığı Tezler

Yüksek Lisans, PLATON’DA ADALET KAVRAMININ TEMELLENDİRİLMESİ, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Felsefe Tarihi Bilim Dalı, 2006.

Doktora, JEAN-LUC NANCY’NIN SİYASET FELSEFESİNDE ÇOĞULCULUK VE DEMOKRASİ, Ankara üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Felsefe Tarihi Bilim Dalı, Türkiye, 2015 –  2019. 

Aldığı Ödüller

Türk Felsefe Derneği Dergisi Prof. Dr. Necati Öner, 2019 FELSEFEDE EN İYİ DOKTORA TEZİ ödülü.

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Felsefe Tarihi, Siyaset Felsefesi, Sanat, Antik Çağ, Modern ve Postmodern Felsefe, Teoloji.

Akademik Ünvanlar / Görevler

Doktorasını bitirmiş, Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, ( kadro derecesi 1/4 ) Batman Kültür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 DEMİR, A.

“JEAN-LUC NANCY’NİN SANAT ANLAYIŞININ ÇOĞULCU YANSIMALARI”.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019 ): 133-149

DEMİR, A.

  “JOHN LOCKE, DAVİD HUME VE IMMANUEL KANT’DA İNANÇ VE RASYONALİTE”

 Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis İslamiyat Dergisi (2020)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Jean-Luc Nancy’nin Felsefesinde Çoğulcu Ontoloji

Demir A.

I. Uluslararası Kapadokya Felsefe ve Sosyal Bilimler Kongresi (Capass19), Nevşehir, Türkiye, 25 – 27 Nisan 2019, ss.430

Jean-Luc Nancy’nin Felsefesinde Çoğulcu Dünya Üzerine

Demir A.

İNTERNATİONA JILSES CONGRESS The Journal of İnternational Lingual, Social and Educational Sciences 21-22 June/ ANKARA.

Felsefede Bedensel Anlam ile Çoğulculuk

Demir A.

ATLAS INTERNATİONAL JOURNAL ON SOCIAL SCIENCESS February 7-8, 2020 Diyarbakır, Türkey.

Nancy’nin Felsefesinde Çoğul Anlamlar

Demir A.

ATLAS INTERNATİONAL JOURNAL ON SOCIAL SCIENCESS February 7-8, 2020 Diyarbakır, Türkey. 

Verdiği Konferanslar:

Dr. Ata DEMİR

“JEAN-LUC NANCY’DE ÖZGÜRLÜK DENEYİMİ ÜZERİNE İNŞA EDİLEN ONTOLOJİ”

TÜFED (Türk Felsefe Derneği), 07/07/2020

Hakem Kadrosunda Bulunduğu Dergiler:

Bitlis Eren Üniversitesi İslamiyat Dergisi

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hakemlik yaptığı makale sayısı: 2

(Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi)

Dergi editörlüğü ve yayın kurulu üyelikleri:

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi yayın kurulu üyesi

Not: Hakemli dergilerde hakem denetiminden geçmiş ve yayınlanması kesinleşmiş üç adet makalem daha bulunmaktadır.

Özgeçmişi İndir